Kontakti

Kancelarija projektnog tima: 

Adresa: Sv. Dimitrija 15

22000 Sremska Mitrovica

JKP Komunalije: 

Adresa: Stari šor 114

22000 Sremska Mitrovica

Tel: +381 22 624 500

Fax: +381 22 624 521

E-mail: komunalije5@open.telekom.rs

 

CEKOR

Adresa: Korzo 15/13

24000 Subotica

Tel/Fax: +381 24 523 191

E-mail: djnatasa@yahoo.com

 

Unikom d.o.o.

Adresa: Ružina 11a

31000 Osijek

Tel: +385 31 374-212

e-mail: unikom@unikom.hr

 

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Adresa: S. Radića 4

31000 Osijek

Tel: +385 31 221 840

Fax: +385 31 221 841

e-mail: regija@obz.hr

 

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

Adresa: Opatijska 26 f (zgrada Konzuma, Jug 2)

31000 Osijek

Tel: +385 31 565 180

Fax: +385 31 565 182

E-mail: zeleniosijek@zeleni-osijek.hr

 

Ekološki klub grada Sremska Mitrovica

Adresa: M.P. Kamenjar 12/12

22000 Sremska Mitrovica

E-mail: ekoloskiklubsm@gmail.com

Gradskа uprаvа Sremska Mitrovica

Adresa: Svetog Dimitrija 13

Tel. (centrala): +381 22 610 566