O projektu

Početak projekta

U okviru prekograničnog programa IPA Hrvatska – Srbija 2007 – 2013, 28.novembra 2013. godine počela je realizacija projekta pod nazivom „THE CASE FOR ZERO WASTE“- ,,STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA“.

Partneri u Srbiji

Nosilac ovog projekta u Republici Srbiji je JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, a partneri u Srbiji su grad Sremska Mitrovica i dva udruženja – Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj Subotica.

Partneri u Hrvatskoj

Nosilac projekta u Republici Hrvatskoj je Komunalno preduzeće „Unikom“ Osijek, a partneri iz Republike Hrvatske su Udrenje Zeleni Osijek i Regiojnalna razvojna agencija Slavonije i Baranje.

Vrednost projekta

Projekat je finansiran sredstvima Evropske Unije i njegova realizacija će trajati dve godine. Ukupna vrednost projekta je 676.170,24 evra, pri čemu je fond za realizaciju projektnih aktivnosti u Srbiji 324.203,00 EUR, a u Hrvatskoj 351.957,24 EUR.

Cilj projekta

Cilj projekta je doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju regionalnih ekonomija kroz jačanje prekogranične saradnje i podsticanje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom. Takođe, jedan od ciljeva je i povećanje stope prikupljenog odvojenog otpada, unapređenjem sistema upravljanja otpadom.

Aktivnosti

Kroz uvođenje reciklažnih ostrva i distribuciju kanti za kompostiranje, građani Sremske Mitrovice će dobiti infrastrukturu za primarnu selekciju otpada. Postizanje ovog rezultata zahteva postavljanje 32 reciklažna ostrva po mesnim zajednicama u Gradu Sremska Mitrovica.

Osim toga projektom je planirana i distribucija 1000 kompostera koji će biti podeljeni po domaćinstvima u Sremskoj Mitrovici. Na ovaj način građani će učestvovati u separaciji otpada, a na duge staze će se poboljšati uslovi života za građane.

Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica će za vreme realizacije projekta sprovoditi edukativnu kampanju, čiji je cilj edukacija i podsticanje stanovništva da vrše selekciju otpada. Edukacija je usmerena ka deci predškolskog i školskog uzrasta, osobama sa posebnim potrebama, nevladinom i  biznis sektoru, kao i svim ostalim zainteresovanim građanima.

Projektom je planirano unapređenje sastava selektivnog prikupljanja otpada u Gradu Osijeku. To je predviđeno nabavkom 1.300 žutih posuda (360l) koje će biti podeljene građanima za selektivno prikupljanje PVC otpada i postavkom 20 mini eko-ostrva na gradskim trgovima, koji će sadržati po 4 kontejnera (180l) za selektivno prikupljanje otpada.

Kao značajna aktivnost ovog projekta ističe se i izgradnja Eko-parka u sklopu postojećeg reciklažnog dvorišta na lokaciji Jug II u Osijeku. U sklopu Eko-parka nalaziće se edukacijski centar u kome će se odvijati edukativne radionice za učenike osnovnih škola, kao i za sve zaintresovane, a na temu primarnog prikupljanja otpada. Nastajanje Eko-parka pratiće facebook kampanja “od plastike do šume” u okviru koje će se beležiti količine prikupljene plastične ambalaže, te će se za određenu količinu prikupljenog otpada posaditi drvo u Eko-parku.

U sklopu edukativnog centra biće organizovano obeležavanje Dana planete Zemlje i Svetskog dana zaštite životne sredine zanimljivim ekološko-edukativnim programom.