Održane ekološke radionice u PU “Pčelica” u Sremskoj Mitrovici

U okviru projekta „The Case For Zero Waste“ - „Stvaranje društva bez otpada“, u Sremskoj Mitrovici, 27.10.2014. godine, realizovanja je prva u nizu ekoloških radionica.
Radionice sprovodi Ekološki klub grada Sremska Mitrovica, u saradnji sa jednim od partnera - JKP“Komunalije“ , a realizuju ih edukatori koji poseduju sertifikat za diseminaciju znanja u oblasti reciklaže i kompostiranja. Radionice imaju za cilj da utiču na svest i stvaranje navika za pravilno odvajanje otpada.

Prva u nizu radionica, realizovana je u PU „Pčelica“, u objektu „Leptirić“,a nakon toga su usledile radionice i u ostalim objektima ove predškolske ustanove: “Đurđevak”, “Maja”, “Maslačak”, “Zvezdica”, “Bubamara”, kao i u objektima u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici. Radionicama su organizovane za decu najstarije grupe gde su deca proširila svoje znanje iz oblasti reciklaže, upoznala se sa kompostiranjem, sa tim šta ono predstavlja i šta može da se kompostira, kao i sa razvrstavanjem otpada koje će biti sprovedeno na 32 reciklažna ostrva u našem gradu, Sremskoj Mitrovici.Završni deo radionice je imao za cilj da pokaže deci, da nije sav otpad smeće, već da se neki odbačeni predmeti na kreativan način mogu ponovo upotrebiti. Deca su pokazala veliko interesovanje za temu, koja im je predstavljena kroz priču i igru. Moglo bi se reci da je napravljen jedan mali, ali veoma bitan korak ka stvaranju društva bez otpada.