Edukativne radionice u osnovnim školama u Sremskoj Mitrovici

U toku je realizacija edukativnih radionica u Sremskoj Mitrovici, koje se odvijaju u svim gradskim osnovnim školama, kao i u školama u Laćarku i Mačvanskoj Mitrovici, a sprovode se u okviru projekta “Stvaranje društva bez otpada”.
Radionice obuhvataju grupe dece uzrasta od prvog do četvrtog razreda, a njihov cilj je da se deci skrene pažnja na značaj odvojenog prikupljanja otpada - reciklaže i kompostiranja, kao i da se deca upoznaju sa namenom reciklažnih ostrva, koja predstavljaju novinu u ovom gradu.