Podela plavih kanti u Sremskoj Mitrovici

U okviru projekta "Stvaranje društva bez otpada" , JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica, do 22.05. se vrši dodela 1000 plavih kanti za separaciju PET ambalaže, papira i kartona, individualnim domaćinstvima. Mole se građani koji su dobili flajer uz aprilski račun za odvoz smeća, da preuzmu svoju kantu u mašinskoj bazi JKP "Komunalije" (Bul. Konstantina Velikog bb).