UPRAVLJANJE OTPADOM U FRANCUSKOJ-STUDIJSKA POSETA GRADU NEVER PROJEKTOG TIMA JKP „KOMUNALIJE“SREMSKA MITROVICA

U okviru projekta “The case for zero waste”- Stvaranje društva bez otpada  organizovano je studijsko putovanje u Grad Never, Francuska, sa ciljem edukacije i transfera znanja i iskustava EU eksperata  u oblasti upavljanja otpadom.Edukacija je vršena u nekoliko segmenata. Projektni tim je prisustvovao procesu reciklaže otpada u fabrici za insineraciju otpada i proizvodnju toplotne energije. Kompletan sistem je uspostavljen tako da je od ulaska otpada njegovo iskorišćenje 100%  po principu “Zero waste”.U Gradu Torcy tim je prošao edukaciju u pogonu za mehanički i biološki tretman otpada, dok je u opštini Bonuneuil organizovan obilazak pogona za tretman otpadnih voda i prevenciju od poplava.Ovakva vrsta edukacije će doprineti unapređenju sistema upravljanja otpadom u Gradu Sremska Mitrovica, postizanju ciljeva projekta “Stvaranje društva bez otpada”,  kao i nastavku saradnje i razmene iskustava između našeg grada i Nevera koji su već deceniju gradovi pobratimi.