Projekat „THE CASE FOR ZERO WASTE“ – STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA

Prekogranični program Hrvatska – Srbija 2007 – 2013
U sklopu prekograničnog programa IPA Hrvatska – Srbija 2007 – 2013. 29.11.2013. otpočela je realizacija projekta „The Case For Zero Waste“.
Nosilac ovog projekta u Srbiji je JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica, dok su partneri Grad Sremska Mitrovica, i dva udruženja Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj, Subotica.
Partneri iz Hrvatske su komunalno preduzeće „Unikom“ iz Osijeka koje je vodeći funkcionalni partner, udruženje Zeleni Osijek i Regionalna Razvojna agencija Slavonije i Baranje.
Projekat je finansiran sredstvima Evropske Unije i njegova realizacija će trajati dve godine. Ukupna vrednost projekta je 676.170,24 EUR, pri čemu je fond za realizaciju projektnih aktivnosti u Srbiji 324.203,00 EUR, a u Hrvatskoj 351.967,24 EUR.
Cilj projekta je doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju regionalnih ekonomija kroz jačanje prekogranične saradnje i podsticanje zajedničkih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom. Takođe jedan od ciljeva je i povećanje stope prikupljenog odvojenog otpada, unapređenjem sistema upravljanja otpadom.
Trenutni kapacitet za prikupljanje otpada i mesta za sakupljanje otpada je nedovoljan, što dovodi do pojave divljih deponija. Kroz uvođenje reciklažnih ostrva i distribuciju kanti za kompostiranje građani će dobiti infrastrukturu za primarnu selekciju otpada. Postizanje ovog rezultata zahteva postavljanje 32 reciklažna ostrva i distribuciju 1.000 kompostera u Sremskoj Mitrovici. Na ovaj način, građani će učestvovati u odvajanju otpada i na duge staze poboljšaće se uslovi života za građane. . U Sremskoj Mitrovici se očekuje smanjenje od 800 tona otpada na javnoj deponiji.
Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica će za vreme trajanja projekta sprovesti edukativnu kampanju čiji je cilj edukacija i podsticanje stanovništva da vrše selekciju otpada. Edukacija je usmerena ka deci predškolskog i školskog uzrasta, osobama sa posebnim potrebama i svim ostalim zainteresovanim građanima. Istovremenim angažmanom građana i javnih ustanova pojačava se zajednička svest o značaju zaštite životne sredine, te se osnažuje zajedničko delovanje prema cilju održivog načina življenja.

http://www.komunalije.co.rs/?p=1485#more-1485