IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2007-2013. THE CASE FOR ZERO WASTE - STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA


U Gradu Osijeku održana je press konferencija u sklopu uvodne konferencije  svih partnera projekta ‘’The case for Zero Waste’’- creating preconditions for zero waste society in cross border region, ‘’Stvaranje društva bez otpada’’-stvaranje preduvjeta za društvo bez otpada u prekograničnom području. Odobren je kroz Program dodjele bespovratnih sredstava EU, u okviru IPA Prekograničnog programa suradnje između Hrvatske i Srbije 2007.-2013.

Nositelji Projekta su Unikom d.o.o., Osijek (HR) i JKP Komunalije, Sremska Mitrovica (SR),  partneri su: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (HR), Udruga za zaštitu prirode i okoliša ''Zeleni Osijek'', Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica i CEKOR.

Glavni ciljevi  projekta su doprinijeti zaštiti životne sredine i održivom razvoju u prekograničnom području kroz jačanje prekogranične suradnje i poticanje zajedničkih aktivnosti na području gospodarenja otpadom, te povećanje ukupne količine prikupljenog otpada kroz razvijanje sustava prikupljanja i gospodarenja otpadom.

Kroz ovaj projekt planira se unaprijediti sustav selektivnog prikupljanja otpada u gradu Osijeku. Tako je, između ostaloga, u planu nabava 1.300 žutih posuda (360l) koje bi se podjelile građanima za selektivno prikupljanje PVC, te na gradske trgove i u gradske četvrti postaviti 20 mini eko-otoka (4 spremnika od 180l na svakom eko-otoku) za selektivno prikupljanje otpada.

Kao značajnu aktivnost ovoga projekta istaknuli bi izgradnju eko parka u sklopu postojećeg reciklažnog dvorišta na lokaciji Jug II. U sklopu eko parka nalazio bi se edukacijski centar u kojemu bi se odvijale edukativne radionice za učenike osnovnih škola, ali i za sve zainteresinane, a vezano uz primarnu selekciju otpada. Kroz ovaj projekt bilježile bi se količine prikupljene plastične ambalaže te bi za određenu količinu prikupljenog plastičnog otpada posadili drvo, a nastajanje eko parka moglo bi se pratiti i virtualno na Facebook kampanji projekta. 
U sklopu edukacijskog centra organizirali bi i obilježavanje eko datuma-Dan planete Zemlja i Svjetski dan zaštite okoliša zanimljivim i zabavnim ekološko-edukativnim programom.

Ukupna vrijednost projekta je 678.317,24€, od čega je za Hrvatsku stranu  predviđen iznos od  351.967,24€, a za Srpsku stranu 326.350,00€.

Projekt su medijima predstavili:

  • Vladimir Ham,zamjenik gradonačelnika Osijeka
  • Davor Vić, direktor Unikoma d.o.o. Osijek
  • Zvonimir Klobučar, član uprave RRA
  • Jasmin Sadiković, predsjednik Udruge za zaštitu prirode i okoliša ‘’Zeleni Osijek’’
  • Tomislav Janković, zamjenik gradonačelnika Sremske Mitrovice
  • Radoslav Jevremović, generalni direktor JPK Komunalije
  • Bojana Novaković, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica
  • Nataša Đereg,CEKOR


Nakon konferencije za novinare, uslijedio je radni sastanak u Unikomu d.o.o. svih sudionika projekta.