Sastanak sa polaznicima obuke za edukatore

Dana 18.03.2013. godine, u Gradskoj kuci u Sremskoj Mitrovici, održan je prvi zajednički sastanak projektnog tima prekograničnog projekta „ THE CASE FOR ZERO WASTE“ (STVARANJE DRUŠTVA BEZ OTPADA) sa polaznicima obuke za edukatore.

U ulozi domaćina bili su članovi projektnog tima iz gradske uprave, JKP „Komunalije“ i Ekološkog kluba Grada Sremska Mitrovica.

Oko dvadeset polaznika obuke za edukatore je na sastanku upoznato sa projektom, njegovim ciljevima, glavnim nosiocima i partnerima u Srbiji i Hrvatskoj, kao i sa obukom koja im predstoji za potrebe planiranih ekoloških radionica.
Prisutni su informisani da je projektom predviđeno da se na teritoriji grada održi ukupno 49 radionica, kao i to gde će one biti održane. Ciljne grupe ovih radionica su: lokalna udruženja građana, deca predškolskog i školskog uzrasta, deca sa posebnim potrebama, i zainteresovani gradjani iz gradskih mesnih zajednica.

Obuka za edukatore će biti sprovedena u tri segmenta. Prvi deo obuke biće teorijski i vodiće ga predavači iz Osijeka. Nakon toga, planirana je jednodnevna poseta „Zelenom vrtiću“ u Osijeku, gde će biti održan drugi deo obuke. Treći i završni deo obuke predstavlja testiranje i dodelu sertifikata koji će edukatore kvalifikovati za vodjenje radionica u okviru projekta.