Obuka za edukatore u Sremskoj Mitrovici


U sklopu IPA projekta prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija “The Case For Zero Waste”, 3.aprila 2014.godine, u Sremskoj Mitrovici, održana je obuka za buduće eko-edukatore.

Radionicu je vodila ekspert za kompostiranje gđa Ljubica Farkaš iz udruge “Prijatelji okoliša-Osijek”. Prisutni su bili i članovi projektnog tima iz Komunalnog preduzeća “Unikom” Osijek, Regionalne Razvojne Agencije Slavonije I Baranje, Udruge za zaštitu prirode i okoliša “Zeleni Osijek”, Javnog Komunalnog preduzeća “Komunalije” i Ekološkog kluba Grada Sremska Mitrovica.

U prvi deo obuke su bila uključena 24 edukatora koja će imati priliku da stečeno znanje o kompostiranju prenesu ciljnim grupama u Sremskoj Mitrovici, a to su: predškolska deca, deca osnovno-školskog uzrasta, deca sa posebnim potrebama, nevladine organizacije I lokalne samouprave.

Nastavak obuke predviđen je za mesec maj, u Osijeku, gde će kao model dobre prakse poslužiti Međunarodni Eko vrtić “Mak”, Međunarodna Eko škola “August Šenoa”, i “Unikomovo” reciklažno dvorište.